Dodatkowe moduły (click-on)

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Podaj adres email:

Dodatkowe moduły (click-on)

Ciągle wzrasta zapotrzebowanie na kompleksowy i dokładny obraz podłoża dzięki zastosowaniu dodatkowych parametrów z badań gruntu in situ. Przykładowo może być wymagane określenie właściwości in-situ zarówno stratygrafii gruntu, jak i elastyczności gruntu, aby zaprojektować fundament podlegający wibracjom; lub zarówno gęstość gruntu, jak i jej przewodność elektryczną, aby zlokalizować zanieczyszczone warstwy i przewidzieć przyszły rozkład. Zasadniczo parametry te można uzyskać tylko w oddzielnych systemach (sejsmiczne, przewodnościowe, magnetyczne itd.) oraz w dalszych testach. Oprócz tego, że proces ten jest czasochłonny, może również negatywnie wpłynąć na dokładność uzyskanych informacji. Nasz cyfrowy system zapisu danych CPT eliminuje te wszystkie wady. Przechodząc do inteligentnej komunikacji cyfrowej, stworzono wystarczającą przepustowość na cienkim elastycznym kablu pomiarowym, aby pomieścić dodatkowe parametry, bez konieczności zmiany stożków, kabli lub rejestratorów danych. Wszystkie moduły mogą być używane z Icone 10 cm2 i 15 cm2. Gdy dane CPT nie są wymagane, moduły click-on mogą być również używane z pozornymi stożkami.