Moduł magnetyczny

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Podaj adres email:

Moduł magnetyczny

Moduł magnetyczny Icone wykrywa przedmioty w gruncie zawierające magnesowalny metal, np. niewybuchy (UXO), kotwy gruntowe, rurociągi, głowice grodzic czy fundamenty palowe poprzez interpretację anomalii ziemskiego pola magnetycznego. Moduł Magneto jest wyposażony we własny inklinometr w kierunku X i Y, aby umożliwić dokładne pozycjonowanie. Anomalie można wykryć w odległości do 2 m, w zależności od wielkości obiektu. Standardowe parametry CPT można również zmierzyć, jeśli Icone jest zamontowany przed modułem magnetycznym. Aby dokładnie zareagować na zmiany zmierzonej wartości, w szczególności podczas wykrywania niewybuchów, określa się również ortogonalne gradienty zmierzonych anomalii. Wartości alarmowe można ustawić tak, aby sonda zatrzymała się po przekroczeniu jednego z tych gradientów parametrów. W razie potrzeby sonda Icones i żerdzie CPT są dostępne w niemagnetyzowanym metalu Nitronic.